زنگ نشاط و مهارت ،فرصتی برای آموزش و شادابی

اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی انسانها را تشکیل می دهد.

اوقات فراغت یکی از مسائل مهم کودکان ‌و نوجوانان است که شناخت نیازمندی ها و رفع احتیاجات و برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغتی که آنها در اختیار دارند باعث می شود تا خلاقیت ها، نوآوری ها همراه با تفکر سیال نمود خود را نشان دهند.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد در راستای ایجاد برنامه های رفاهی پرسنل محترم شرکت با ایجاد دوره های آموزشی و اوقات فراغت تحت عنوان «زنگ نشاط و مهارت » زمینه مشارکت فرزندان پرسنل شرکت را فراهم آورد

تابستان ۱۴۰۲
مدیریت پشتیبانی و رفاه

برای ورود به سامانه ثبت نام کلیک کنید