دسته بندی: اخبار

اخبار

تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۴۰۰ (مجازی)

درسال ۱۴۰۰ باز هم مثل سال ۱۳۹۹ مجبور بودیم تدابیر بهداشتی را رعایت کنیم اما کرونا باعث نشد ما ایستگاه خلاقیت را تعطیل کنیم
سال ۱۴۰۰ ایستگاه خلاقیت بصورت مجازی برگزار شد

Read More »
اخبار

معرفی غرفه های ایستگاه

قرآن و کودکان آسمانی اجرای گویندگان و مجریان سفالگری رادیو ایستگاه نقاشی کودکان امروز مهد کودک گل گهر نقاشی کودکان دیروز مشاور خانواده نقاشی روی

Read More »
اخبار

تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۹ (مجازی)

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۹ علی رغم پاندمی کرونا به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد ، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است.

Read More »
اخبار

تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۸

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۸ به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد ، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است

Read More »
اخبار

تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۷

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۷ به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد ، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است

Read More »