رده سنی کلاس ها :

۴ سال= نمایش خلاق، موسیقی کودک (ریتم و بلز)

۵ سال= نمایش خلاق، موسیقی کودک (ریتم و بلز)

۶ سال= نمایش خلاق، موسیقی کودک (ریتم و بلز)، شطرنج، سفالگری، چرتکه

۷ سال= نمایش خلاق، موسیقی کودک (ریتم و بلز)، شطرنج، سفالگری، نقاشی، چرتکه

۸ سال= شطرنج، سفالگری، نقاشی، قرآن و روانخوانی، بازیگری و هنرهای نمایشی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، چرتکه، سازه های ماکارونی

۹ سال= شطرنج، سفالگری، نقاشی، قرآن و روانخوانی، بازیگری و هنرهای نمایشی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، چرتکه، سازه های ماکارونی

۱۰ سال= شطرنج، سفالگری، نقاشی، قرآن و روانخوانی، بازیگری و هنرهای نمایشی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، چرتکه، سازه های ماکارونی

۱۱ سال= شطرنج، سفالگری، طراحی، قرآن و روانخوانی، بازیگری و هنرهای نمایشی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۲ سال= شطرنج، سفالگری، طراحی، قرآن و روانخوانی، بازیگری و هنرهای نمایشی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۳ سال= شطرنج، سفالگری، طراحی، قرآن و روانخوانی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۴ سال= شطرنج، سفالگری، طراحی، قرآن و روانخوانی، خوشنویسی و زیبانویسی، باغبانی و پرورش گیاهان، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، تقویت حافظه (روبیک و دومینو)، رباتیک، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۵ سال= شطرنج، طراحی، خوشنویسی و زیبانویسی، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، گریم صورت، کاردستی (ملیله کاغذی و اوریگامی)، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۶ سال= شطرنج، طراحی، خوشنویسی و زیبانویسی، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، مداحی و مرثیه سرایی، سازه های ماکارونی

۱۷  تا ۲۵ سال= شطرنج، طراحی، خوشنویسی و زیبانویسی، موسیقی (دف)، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی، مداحی و مرثیه سرایی

وارد داشبورد شوید
کلاس آموزش مد نظر خود را انتخاب کنید
فرزند دلبندتان را ثبت نام کنید